Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Ziraat Fakültesi


Bitki Koruma Bölümü BBK205 İstatistik Dersi Sınav saati 14:00 olarak değiştirilmiştir.

DekanlıkKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı