KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi

Dekanın Mesajı-27.04.2021


Değerli Öğrenciler, Sütçü İmam'ın şehrine, şiirin başkentine hoş geldiniz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesine kayıt yaptırarak 4 yıllık eğitiminize başlamış bulunmaktasınız.

Bu vesile ile sizleri kutluyorum. Sizler, 4 yıl boyunca Fakültemize emanet edildiniz. Fakültemiz, bu emanete sahip çıkacaktır. Sevgili gençler, Fakültemizin tüm öğretim üyeleri, günümüzün bilgi ve teknolojisi ile donanmanızı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklardır. Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler biyoloji kimya, fizik ve matematik gibi temel bilimler ile mühendislik bilimlerini temel alarak ziraat alanında eğitilmektedir.

Ziraat eğitimi, teorik ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Ziraat: toprak, su ve hava gibi doğal kaynaklar ile bazı temel girdileri kullanarak bitkisel ve hayvansal gıda ile hammadde üreten bir sektördür. Bu sektör içerisinde yer alabilmek için siz öğrencilere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluklar, teorik ve uygulamalı derslerde verilen konuları tam öğrenmek, ödevleri yapmak, bilgi ve beceriyi arttırmak için devlet ve özel kuruluşlarda staj yapmaktır.

Ziraat eğitimi bir bütündür. Bu nedenle sadece kendi kayıt yaptırdığınız bölümün verdiği eğitim öğretimle yetinmemek, diğer bölümlerin verdiği eğitim-öğretime katılarak belirli düzeyde yetkinlik kazanmak gerekir. Dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek için yaygın kullanılan bir yabancı dil öğrenilmelidir. Kendinize bir hobi edinin, kitap okuyun. İnsanoğlu merak ederse bir çok zorluğun üstesinden gelir.

Ziraatla ilgili teknolojilere ilgi duyun. Bu teknolojileri geliştirmek için yazılım ve donanım konusunda alt yapı oluşturun. Sadece mesleki gelişim yeterli değildir, sosyal ve kültürel gelişimde sağlanmalıdır. Üniversitemiz öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini sağlamak için sosyal ve kültürel derslerin yanmada çok sayıda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemektedir. Bu şekilde dört yıllık eğitimini tamamlayan bir öğrenci, hem mesleki hem de sosyal ve kültürel gelişimini büyük ölçüde tamamlamış olarak mezun olacaktır. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?

Prof. Dr. Galip BAKIR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DEKAN