KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Mazeret Sınav Başvuruları-20.08.2021

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu  Mazeret Sınav Başvuruları Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden 19-20 Ağustos 2021  (Son Başvuru Tarihi:20 Ağustos 16:30) tarihleri arasında yapılacaktır.  Mazeret Sınav tarihi ve saati ile ilgili detaylı bilgi bölüm başkanlıkları ile Uzaktan Eğitim Sisteminde tanımlanacaktır. Sınav Başvuruda bulunacak adayların;

Öğrenci Bilgi Sistemine Girerek Başvuru İşlemleri> Mazeret Sınavı Başvuru menüsünden yapacaklardır.

Mazeretiniz nedeniyle giremediğiniz (Covid-19, İnternetin/bilgisayarın/tabletin vs olmaması, cevap kağıdını yaşanan teknik problemler nedeniyle yüklenememesi) dersi seçiniz. Dersi veren öğretim elemanı tarafından not girişi yapılmış  girilen Notun karşısında Girmedi (GR) olarak işaretlenen sınavlara mazeret başvurusu yapılabilir. 

Mazeret Sınavlarına başvuruda bulunacak adayların başvuru yapmadan önce  ekteki başvuru kılavuzunu incelemelerini rica ederiz.

LİNK: https://oidb.ksu.edu.tr/depo/duyuru_belge/MAZERET%20SINAVI%20BA%C5%9EVURU%20B%C4%B0LG%C4%B0LEND%C4%B0RME%20KILAVUZU_2105061323215327%20(1)_2108182316014729.pdf