KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi

2023 YILINDA KABUL EDİLEN TÜBİTAK PROJELERİ-22.01.2024

Proje Türü

Proje Adı

Proje Yürütücüsü

Bölümü

TÜBİTAK 1001

Etlik Piliç İşletmelerinin Teknik, Ekonomik ve Çevresel Etkinliklerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. Cuma AKBAY

Tarım Ekonomisi

TÜBİTAK 1001

Atık Pet Şişeleri Kullanarak Geliştirilen In Vitro Gaz Üretim Ölçüm Sisteminin İyileştirilmesi ve Bazı Pratik Uygulamalarda Kullanımı

Prof. Dr. Adem KAMALAK

Zootekni

TÜBİTAK 1001

Yaprak Kıvırcıklık ve Mantarımsı Odun Kompleks Hastalıklarıyla-İlişkili Bazı Virüslere Asma Anaçları Dayanıklılığının İncelenmesi Ve Transkriptom Analizi

Prof. Dr. Nihal BUZKAN

Bitki Koruma

TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

Elektrokimyasal Yardımlı Katı Halli Anaerobik Sindirim ile Metan Üretimi ve Besin Geri Kazanımı

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÜÇOK

Biyosistem Müh.

TÜBİTAK 1001

TR63 Bölgesinde II. Ürün Mısır Üreticilerinin Yüksek Sıcaklık Sigortası Talep Tahmini ve Ödeme İstekliliği

Prof. Dr. Emine İKİKAT TÜMER

Tarım Ekonomisi

TÜBİTAK 1001

Topraklarda Fosfor Fiksasyonunu Azaltabilmek İçin Diatomitin Fiziksel ve Kimyasal Modifikasyonu ile Reaktif Diatomit-Fosfor Esaslı Gübreler Elde Etmek ve Bunların Etkinliğini Buğday Bitkisi Yetiştirerek İncelemek

Prof. Dr. Kadir SALTALI

Toprak ve Bitki Besleme

TÜBİTAK 1001

Katı fermentasyon yöntemi ile Beauveria bassiana’nın konidisporlarının kitlesel üretiminde maliyeti düşük substrat kullanımı ile kaliteli spor üretimi

Prof. Dr. Mehmet Kubilay ER

Bitki Koruma


SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı